Tenaga Pendidik

NO NAMA NIP GOL PANGKAT JABATAN
1 Prof. Sofyan Salam, M.A.,Ph.D 19521024 197602 1 001 IV/d Pembina Utama Madya Guru Besar
2 Prof. Dr. Abd. Aziz Ahmad,M.Pd 19551231 198610 1 001 IV/d Pembina Utama Madya Guru Besar
3 Drs. Yabu M, M.Sn 19551201 198212 1 001 IV/b Pembina Tk. I Lektor Kepala
4 Drs. H. Ali Ahmad Muhdy, M.Pd 19560504 198303 1 003 IV/b Pembina Tk. I Lektor Kepala
5 Dr. Tangsi, M.Sn 19641231 199103 1 030 IV/b Pembina Tk. I Lektor Kepala
6 Dr. Karta Jayadi, M.Sn 19650708 198903 1 002 IV/c Pembina Utama Muda Lektor Kepala
7 Drs. Jalil Saleh, M. Sn, 19600512 199003 1 003 IV/a Pembina Lektor Kepala
8 Dr. Pangeran Paita Yunus, M.Sn 19691113 2000 03 1 001 IV/a Pembina Lektor Kepala
9 Dr. Alimuddin, M.Sn 19660504 199203 1 003 IV/a Pembina Lektor Kepala
10 Drs. Abd. Azis Said, M.Sn 19581104 199003 1 003 IV/a Pembina Lektor Kepala
11 Dr. Ir. Agussalim Djirong, M.T 19640623 199112 1 001 IV/a Pembina Lektor Kepala
12 Dr. A. Padalia, M.Pd 19591008 198702 2 001 IV/b Pembina Tk. I Lektor Kepala
13 Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd 19611103 198903 2 001 III/d Pembina Tk. I Lektor Kepala
14 Dr. Sumiani, M.Hum 19600317 198610 2 001 III/d Pembina Tk. I Lektor Kepala
15 Dr. Nurlina syahrir, M.Hum 19630121 198903 2 001 IV/a Pembina Lektor Kepala
16 Dr. Jamilah, M.Sn 19651113 199103 2 001 III/d Pembina Lektor Kepala
17 Hasnawati,S.Pd., M.Pd 19780625 200501 2 001 III/c Penata Lektor
18 Irfan Arifin, S.Pd., M.Pd 19770603 201504 1 001 III/c Penata Lektor
19 Dr. Sukarman B, M.Sn 19660811 199203 1 005 IV/a Pembina Lektor
20 Dr. Muh. Saleh Husain, M.Si 19610110 199003 1 001 IV/a Penata Lektor
21 Dr. M. Irfan, M.Ds 19770204 200801 1 012 III/c Penata Lektor
22 Dian Cahyadi, S.Ds., M.Ds. 19770518 200812 1 001 III/c Penata Lektor
23 Dr. Aswar, M.Ds 19660423 199002 1 001 IV/a Pembina Lektor
24 Bau Salawati, S.Pd., M.Sn 19700429 200701 2 001 III/a Penata Lektor
25 Dr. Johar Linda, S.Pd., MA 19720102 200701 2 002 III/a Penata Lektor
26 Hamrin, S.Pd, M,Sn 19730202 200801 1 007 III/a Penata Lektor
27 Tony Mulumbot, S.Sn.,M.Hum 19660114 199702 1 001 III/c Penata Lektor
28 Drs. Sukasman, M.Hum 19671003 199303 1 001 III/b Penata Lektor
29 Dr. Andi Ikhsan, M.Pd 19730814 200501 1 002 III/a Penata Lektor
30 Khaeruddin, S.Sn. M.Pd 19730608 200604 1 002 III/a Penata Lektor
31 Prusdianto, S.Pd., M.Sn 19870318 201504 1 001 III/c Penata Lektor
32 Dr. Nurwahidah, S.Pd.,M.Hum 19740317 200501 2 001 III/a Penata Lektor
33 Syahruni, S.Pd., M.Sn 19700825 200604 2 003 III/a Penata Lektor
34 Rahma. M, S.Pd, M.Sn 19770908 200701 2 001 III/a Penata Lektor
35 Aulia Evawani Nurdin, S.Pd., M.Pd 19870911 201903 2 009 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
36 Muhammad Muhaemin, S.Pd., M.Pd 19910827 201903 1 013 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
37 Nurabdiansyah, S.Pd., M.Sn 19810516 201404 1 001 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
38 Indra Baso Wijaya, S.Sn., M.Sn 19880203 201504 1 001 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
39 M. Muhlil Lugis, S.Pd., M .Sn 19870514 201903 1 006 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
40 Satriadi, S.Pd., M.Sn 19890402 201903 1 013 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
41 Faisal, S.Pd., M.Sn 19860124 201504 1 001 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
42 Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn 19901208 201504 2 003 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
43 Muh. Kurniawan Adi Kusuma W, S.Pd., M.Sn 19890402 201903 1 016 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
44 Rachmat, S.Pd., M.Sn 19890305 201903 1 008 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
45 Sri Wahyuni Muhtar, S.Pd., M.Sn 19890830 201903 2 018 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
46 Dr. Andi Baetal Mukaddas, M.Sn 19680519 199103 1 006 IV/b Pembina Tk 1 Asisten Ahli
47 Dr. Arifin Manggau, SPd, M. Pd 19740402 200604 1 001 III/d Lektor Lektor
48 Dr. Asia Ramli Prapanca, M. Pd IV/d