Tenaga Pendidik

NO NAMA NIP GOL PANGKAT JABATAN
1 Prof. Sofyan Salam, M.A.,Ph.D 19521024 197602 1 001 IV/d Pembina Utama Madya Guru Besar
2 Prof. Dr. Abd. Aziz Ahmad,M.Pd 19551231 198610 1 001 IV/d Pembina Utama Madya Guru Besar
3 Dr. Sumiani, M.Hum 19600317 198610 2 001 III/d Pembina Tk. I Lektor Kepala
4 Dr. A. Padalia, M.Pd 19591008 198702 2 001 IV/b Pembina Tk. I Lektor Kepala
5 Dr. Asia Ramli, M.Pd 19601231 198703 1 000 IV/b Pembina Tk 1 Lektor
6 Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn 19650708 198903 1 002 IV/c Pembina Utama Madya Guru Besar
7 Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd 19611103 198903 2 001 III/d Pembina Tk. I Lektor Kepala
8 Dr. Nurlina syahrir, M.Hum 19630121 198903 2 001 IV/a Pembina Lektor Kepala
9 Dr. Aswar, M.Ds 19660423 199002 1 001 IV/a Pembina Lektor
10 Drs. Jalil Saleh, M. Sn, 19600512 199003 1 003 IV/a Pembina Lektor Kepala
11 Dr. Muh. Saleh Husain, M.Si 19610110 199003 1 001 IV/a Penata Lektor
12 Dr. Andi Baetal Mukaddas, M.Sn 19680519 199103 1 006 IV/b Pembina Tk 1 Lektor
13 Dr. Jamilah, M.Sn 19651113 199103 2 001 III/d Pembina Lektor Kepala
14 Dr. Tangsi, M.Sn 19641231 199103 1 030 IV/b Pembina Tk. I Lektor Kepala
15 Dr. Ir. Agussalim Djirong, M.T 19640623 199112 1 001 IV/a Pembina Lektor Kepala
16 Dr. Alimuddin, M.Sn 19660504 199203 1 003 IV/a Pembina Lektor Kepala
17 Dr. Sukarman B, M.Sn 19660811 199203 1 005 IV/a Pembina Lektor
18 Drs. Sukasman, M.Hum 19671003 199303 1 001 III/b Penata Lektor
19 Tony Mulumbot, S.Sn.,M.Hum 19660114 199702 1 001 III/c Penata Lektor
20 Dr. Pangeran Paita Yunus, M.Sn 19691113 2000 03 1 001 IV/a Pembina Lektor Kepala
21 Hasnawati,S.Pd., M.Pd 19780625 200501 2 001 III/c Penata Lektor
22 Dr. Andi Ikhsan, M.Pd 19730814 200501 1 002 III/a Penata Lektor
23 Dr. Nurwahidah, S.Pd.,M.Hum 19740317 200501 2 001 III/a Penata Lektor
24 Dr. Arifin Manggau, M.Pd 19740402 200604 1 001 IIId Penata Lektor Kepala
25 Khaeruddin, S.Sn. M.Pd 19730608 200604 1 002 III/a Penata Lektor
26 Dr. Syahruni, S.Pd., M.Sn 19700825 200604 2 003 III/a Penata Lektor
27 Bau Salawati, S.Pd., M.Sn 19700429 200701 2 001 III/a Penata Lektor
28 Dr. Johar Linda, S.Pd., MA 19720102 200701 2 002 III/a Penata Lektor
29 Rahma. M, S.Pd, M.Sn 19770908 200701 2 001 III/a Penata Lektor
30 Dr. M. Irfan, M.Ds 19770204 200801 1 012 III/c Penata Lektor
31 Dian Cahyadi, S.Ds., M.Ds. 19770518 200812 1 001 III/c Penata Lektor
32 Nurabdiansyah, S.Pd., M.Sn 19810516 201404 1 001 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
33 Irfan Arifin, S.Pd., M.Pd 19770603 201504 1 001 III/c Penata Lektor
34 Indra Baso Wijaya, S.Sn., M.Sn 19880203 201504 1 001 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
35 Faisal, S.Pd., M.Sn 19860124 201504 1 001 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
36 Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn 19901208 201504 2 003 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
37 Prusdianto, S.Pd., M.Sn 19870318 201504 1 001 III/c Penata Lektor
38 Aulia Evawani Nurdin, S.Pd., M.Pd 19870911 201903 2 009 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
39 Muhammad Muhaemin, S.Pd., M.Pd 19910827 201903 1 013 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
40 M. Muhlil Lugis, S.Pd., M .Sn 19870514 201903 1 006 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
41 Satriadi, S.Pd., M.Sn 19890402 201903 1 013 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
42 Muh. Kurniawan Adi Kusuma W, S.Pd., M.Sn 19890402 201903 1 016 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
43 Rachmat, S.Pd., M.Sn 19890305 201903 1 008 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
44 Sri Wahyuni Muhtar, S.Pd., M.Sn 19890830 201903 2 018 III/b Penata Muda Tk 1 Asisten Ahli
45 Nurachmy Sahnir, S.Pd., M.Pd III/b Penata Muda Tk 1
46 Siti Asmaulul Izmi III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
47 Muhammad Suyudi III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
48 Faizal Erlangga Makawi III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
49 Muhammad Syafruddin Akmal III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
50 Andi Fauziah Hijrina Fatima III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
51 Andi Taslim Saputra III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
52 Rahmat Kurniawan III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
53 Dwi Wahyuni Hamka III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
54 Faidhul Inayah III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
55 Nurjayanti III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
56 Muhammad Zia Ulhaq III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
57 Sri Riski Wulandari III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
58 Harmin Hatta III/b Penata Muda Tk 1 CPNS
59 Nurul Fadhillah S. III/b Penata Muda Tk 1 CPNS